Skip to content

मेरा देश बदल रहा है – मेरा सैंया बदल रहा है :)

Dr.Hansal Bhachech's Blog

ભાવતા ભોજનનો પણ જયારે અતિરેક થઇ જાય ત્યારે પેટમાં આફરો ચઢી જાય. આજકાલ ‘મેરા દેશ બદલ રહા હૈ’ નો આફરો તો  કાનમાં ચઢી ગયો છે, અવળો ગેસ ચઢેને એમ 🙂

છેલ્લા અઠવાડિયાથી રેડીઓ સ્ટેશનોએ ‘મેરા દેશ બદલ રહા હૈ’ વગાડીને મગજ કાણું કર્યું’તુ અને એમાં એક કપલના કાઉન્સેલીંગ દરમ્યાન પતિનો મોબાઈલ રણક્યો. હવે એની રીંગ ટોન પણ ‘મેરા દેશ બદલ રહા હૈ’!!

પછી તો, એમની જ સમસ્યા ઉપરથી રાત્રે પેરોડી ગીત લખાઈ ગયું।
લ્યો તમે’ય મમળાવો ત્યારે, કદાચ આફરો ઉતરી જાય…

देखो घर से खिल कर रोज़ निकल रहा है

ख़यालों में किसी के अब ऊंचा उड़ रहा है

मेरा सैंया बदल रहा है, कहीं और लटक रहा है

चहेरे पर मुँहासा रोशन सा हो रहा है

वोर्डरोब से रोज कुछ नया निकल रहा है

शरीर के हर कोने में डीओ उड़ रहा है

घंटा शीशे के सामने बिताए जा रहा है

मेरा सैंया बदल रहा है, कहीं और लटक रहा है

छुप…

View original post 126 more words

Privacy Preserving Unstructured Big Data Analytics: Issues and Challenges

I am very excited to announce that my first PhD research paper titled, “Privacy Preserving Unstructured Big Data Analytics: Issues and Challenges,” got published in Elsevier procedia computer science. Though it is very basic and short, survey kind of a paper, but anything happens first time, is always very special. isn’t it? Please read it and provide your valuable suggestions.

Hope to get many more publications with the support and blessings of all dear ones.

You may also find our other research articles here

Thanks 🙂

Great offer from jugnoo autos

Use my referral code BRIJESH579175 to sign up for Jugnoo Autos and get a 100% cashback coupon. Download the App here
http://share.jugnoo.in/Dcfc/LqTExlJM8r

One of the best website to find almost all colleges and universities in India

In 2003, when i finished my school, i didn’t know where to get admission and which are the best colleges for engineering. The scenario at that time was a little different as limited number of colleges are there, but today we are having so many colleges, which makes student and parents life difficult. I came across a very useful website “CollegeDunia.com” for all who wants to know about various colleges and universities across India.

This website provide information about various colleges and universities as well as about various competitive exams. They are also giving ratings to these colleges and universities based on user review which might be helpful to students who want to take admission and their parents. Here is the list of top universities in India, user may also filter out these universities colleges as per his/her choice. User may also give feedback about his/her institute on this website and earn some cash back for it. I suggest everyone to visit this website at least once before taking admission in any college or university.

I also found one of the very interesting article on “facts about Indian education“. It highlights many issues with Indian education system in humorous manner.

Are we living in democracy or dictatorship?

Government of Gujarat has blocked Mobile Internet as well as SMS services of state due to patidar anamat andolan! I don’t understand this approach of government. I mean few people are fighting for their rights and government make everyone suffer for that!

We all know that internet and SMS are the basic need of human being now a days. Let me give you few example to explain it,

  • You are in stock market trading business and having mobile internet for your online trading
  • You are having CCTV at your shop and monitoring it on your mobile via mobile internet
  • You want to make some online transaction (i.e. payment for your bills), waiting for OTP (LOL!!!)

This is ridiculous. I hope that people of Gujarat starts new andolan for Internet!

Review of Book titled “Half girlfriend” by Chetan Bhagat

This book more looks like a movie script than a novel. It is having all the masala including some suspense to make a Bollywood movie. As, i am a fan of CB (Chetan Bhagat) and read all his books, i like this one too. But, it was below expectation. Story is similar to CB’s all other books having one poor boy who loves a rich girl and then they have some ups and downs. You may find plot summery on wikipedia at, “https://en.wikipedia.org/wiki/Half_Girlfriend ”. I think CB has given less importance to riya (half girlfriend) over madhav. Though, the concept of gate foundation was good and the message of chasing your dreams put very well.

Wisdom:

  • Chase your dreams and it will come true one day.
  • Earning happiness is more important than earning money.

Ant and Grosshopper – Indian Version of story – too good and fact

So many debates regarding “Patidar Andolan” is going on at various news channels. All asking a question, “why a prosperous community like patidar is asking for OBC quota?”, which reminded me of this post. I had posted it more than 2 years back but it shows that India has not changed a bit in its reservation policies. In fact, it is becoming more worse for all the general category people.
The mantra for the development of India is removing this reservation system at all.

Revolution

Original Story:

The Ant works hard in the withering heat all summer building its house and laying up supplies for the winter. The Grasshopper thinks the Ant is a fool and laughs dances plays the summer away. Come winter, the Ant is warm and well fed. The Grasshopper has no food or shelter so he dies out in the cold.

Indian Version:

The Ant works hard in the withering heat all summer building its house and laying up supplies for the winter. The Grasshopper thinks the Ant’s a fool and laughs dances plays the summer away.

Come winter, the shivering Grasshopper calls a press conference and demands to know why the Ant should be allowed to be warm and well fed while others are cold and starving.

NDTV, BBC, CNN show up to give pictures of the shivering Grasshopper next to a video of the Ant in his comfortable…

View original post 364 more words

The mysterious European businessman who gave India its iconic railway book stalls

Have you ever wonder by reading “A. H. Wheeler & Co.” on book stall at almost every railway station in India?
Then this article is for you. It started in 1877 at Allahabad railway station and having a great contribution in reading material distribution all over India. Really very interesting story, must read for book geeks.

સૈધાંતિક રીતે જે સંબંધોમાં અહમ આડો ના આવવો જોઈએ તે બધા જ સંબંધોમાં વ્યવહારિક રીતે અહમ આડો આવતો જ હોય છે!

Be happy, be yourself…
Forgive and forget…

Dr.Hansal Bhachech's Blog

spread a thought Tari ane mari vaat

‘ઓળખાણ પડે છે?!’ મલ્ટીપ્લેક્ષના બેઝમેન્ટ પાર્કિંગમાં લીફ્ટ માટે રાહ જોતા એક યુગલમાંના ભાઈને ત્યાં આવી ચઢેલા બીજા યુગલ પૈકીના ભાઈએ પૂછ્યું. એમના અવાજ અને ચહેરા બંને ઉપર અચાનક મળવાની ઉત્તેજના જણાતી હતી.

‘તું ગાડી પાર્ક કરતો’તો ત્યારે જ હું તને ઓળખી ગયો હતો પણ જોતો હતો કે તું મને ઓળખે છે કે નહિ?!’ પહેલા એ જવાબ આપ્યો. એના ચહેરા ઉપર અચાનક મળ્યાનો આનંદ ઓછો અને કટુતા વધુ હતી.

‘રોશની; ઓળખે છે ને ધીમંતને?! મારો સ્કૂલ-ફ્રેન્ડ, આપણે એના લગ્નમાં પણ ગયા હતા’ બીજાએ પેલાની કટુતા નોંધ્યા વગર જ પોતાની પત્નીને કહ્યું.

એની પત્ની જવાબ આપે તે પહેલા જ જાણે પહેલાને મોકો મળી ગયો હોય તેમ તેણે પરખાવ્યું ‘ક્યાંથી ઓળખે?! ઓળખાણ જેવું રાખો તો ઓળખે ને?! તમે યાર મોટા માણસ, મળવાની વાત તો દુર રહી ક્યારે’ય ફોન-બોન પણ ના કરો’

એટલામાં લીફ્ટ આવી ગઈ, અંદરથી ઉતરતા અને ચઢતા લોકોની વચ્ચે એમની વાત તૂટી. લીફ્ટમાં તો આમે’ય વાતો કરતા નજર વધુ કામ કરતી…

View original post 664 more words

A very interesting management lesson… Story of 17 camels

A father left 17 Camels as an Asset for his Three Sons.

When the Father passed away, his sons opened up the will.

The Will of the Father stated that the Eldest son should get Half of 17 Camels, The Middle Son should be given 1/3rd of 17 Camels, Youngest Son should be given 1/9th of the 17 Camels, As it is not possible to divide 17 into half or 17 by 3 or 17 by 9, the sons started to fight with each other. So, they decided to go to a wise man.

The wise man listened patiently about the Will. The wise man, after giving this thought, brought one camel of his own & added the same to 17. That increased the total to 18 camels.

Now, he started reading the deceased father’s will.

Half of 18 = 9, So he gave 9 camels to the eldest son.

1/3rd of 18 = 6, So he gave 6 camels to the middle son.

1/9th of 18 = 2, So he gave 2 camels to the youngest son.

Now add this up: 9 + 6 + 2 = 17 & This leaves 1 camel, which the wise man took back.

MORAL: The attitude of negotiation & problem solving is to find the 18th camel i.e. the common ground. Once a person is able to find the common ground, the issue is resolved. It is difficult at times.

However, to reach a solution, the first step is to believe that there is a solution. If we think that there is no solution, we won’t be able to reach any!

If you liked this story, please share with all. You might spark a thought, inspire & possibly change a life forever!

Courtesy: Darshana Shukla

%d bloggers like this: