Skip to content

સમાનુભૂતિ: Importance of Empathy in Current time.

Jitesh Donga

empathy

Empathy.

સમાનુભૂતિ.

કોઈ માણસ પાસે પોતાના બાળકને ખોરાક આપવાની સગવડ નથી, અને એને કારણે એ માણસને જે દુઃખ, રંજ, પીડા થતી હોય, અને એ માણસની પીડાની અનુભૂતિ જો આપણે પણ કરી શકીએ તો એને સમાનુભૂતિ કહેવાય.

વિશ્વ આખું વર્ષો સુધી નહીં ભૂલાય એવી અઘરી પરીક્ષામાંથી પસાર થઇ રહ્યું છે. કદાચ કોરોના ૨૦૨૦ પૂરું થશે ત્યાં સુધી મંદ-મંદ જીવ્યાં જ કરશે. કદાચ આપણને સૌને આ અદૃશ્ય જીવ કોઠે પડી જશે. ભવિષ્ય ધૂંધળું છે. આ પેન્ડેમિકને લીધે વિશ્વ આખામાં જે આર્થિક અને સામાજિક બદલાવો આવી રહ્યા છે એ બીજા ત્રણ-ચાર વર્ષ સુધી ચાલ્યાં કરશે.

આ બધાં કેઓસની વચ્ચે કેટલાયે માનવીઓ મૂંગી પીડામાંથી પસાર થઇ રહ્યા છે. ખુબ ઓછાં બોલી શકે છે. ખુબ ઓછાં રડી શકે છે. ખુબ ઓછાં રાડો નાખી શકે છે. આ સમયને અને આવતાં સમયને સૌથી વધું જરૂર છે – સમાનુભૂતિની.

અત્યારે જો પોતાના પરિવાર, દોસ્તો કે સમાજ માત્ર નહીં, પરંતુ ધર્મ-નાત-જાત ભૂલીને અન્યની પીડાને માત્ર ‘સમજી’ શકો તો પણ…

View original post 776 more words

જાડી બુદ્ધિના બેજવાબદાર લોકોને કારણે દેશના એકસો ચાલીસ કરોડ લોકો ખતરામાં અને અર્થવ્યવસ્થા દેવાળું ફૂંકશે તે નફામાં!!

Dr.Hansal Bhachech's Blog

img_6335હમણાંક્લિનિકમાંએકબેનેમારીઉપરસીધીઉધરસખાધી. ‘અરેબેન! હાથતોઆડોરાખો!! છેલ્લાબેમહિનાથીરેડિયોવાળાબોલીબોલીનેઅનેછાપાવાળાઓઆખાપાનાનીજાહેરાતોઆપીનેથાકીગયાછેકેઉધરસખાતીવખતેરૂમાલકેઆડોહાથરાખો

કંઈનહીંથાય, સાહેબચિંતાનાકરોહજીહુંમારુવાક્યપૂરુંકરુંતેપહેલાઅનેમારીઅકળામણનીજરાયદરકારકર્યાવગર, પોતાનીછાતીએબાંધેલુંમાદળિયુંબતાવતાબેનબોલ્યાકપૂરલવિંગનુંમાદળિયુંછેને! કોરોનાફોરોનાનાવાયરસતોઆજુબાજુફરકેતોપણઉડીજાય!! તમેપણઆજેઘેરજઈને, ગળામાંપહેરીલેજો’ 

હવેઆમનેશુંકહેવું?! કહેવાનોકંઈઅર્થપણખરો?! હુંતોસૅનેટાઇઝરથીહાથઘસતોરહીગયો, બોલો!!

**********

આજેસવારેહુંદૂધલેવા, મારીઆગળવાળાભાઈથીલગભગસાતફૂટનુંઅંતરજાળવીને

View original post 841 more words

Are you interested in knowing your personality type for free?

http://brijeshbmehta.blogspot.com/2020/04/are-you-interested-in-knowing-your.html

Check out this post… “Book Review: Think Straight”.

http://brijeshbmehta.blogspot.com/2020/03/book-review-think-straight.html

Book Review: One Indian Girl

Chetan Bhagat’s attempt to explore feminism! It is a story of a girl who is successful banker from IIM but have complicated relationships. She is independent and want to have balance in life with her career as well as family life and fighting with typical Indian mentality.

For more reading visit: http://brijeshbmehta.blogspot.com/2020/02/book-review-one-indian-girl.html

Check out this post… “Celebrating 20k views”.

Visit my blog at:
http://brijeshbmehta.blogspot.com/2020/02/celebrating-20k-views.html

Check out this post… “Book Review: The Captive”.

Book Review: The Captive

This was my first attempt to read a book from Romantic thriller genre! It was a great experience and I would love to read more from the Author. There are many twist and turns in the story which keeps your interest intact and you can’t stop yourself for reading more of it.

For more reading visit:
http://brijeshbmehta.blogspot.com/2019/12/book-review-captive.html

Book Review: Kuch Rang Zindagi Ke

It is the first Hindi novel I read; I should say a short story instead of novel. I may be biased because author is my brother. Although I am being as honest as possible. It is worth reading and as it is short story it wont take long time to read.
For more reading: http://brijeshbmehta.blogspot.com/2019/12/book-review-kuch-rang-zindagi-ke.html

@revolution_blog #revolution #blog #blogger #blogspot #bookreview #kuchrangzindagike @ab.mehta #abhijeetmehta #hindinovel @writersgrampublications #writersgrampublications

Check out this post… “How to start PhD?”.

Visit:

http://brijeshbmehta.blogspot.com/2019/12/how-to-start-phd.html

વાતો ભલે શાશ્વત સુખની કરતા હોઈએ પરંતુ આપણી દોટ કામચલાઉ સુખ પાછળ હોય છે, શા માટે?!

Dr.Hansal Bhachech's Blog

IMG_5471

ચાલો આજે ઘણા દિવસે આપણા કાલ્પનિક પાત્ર બુધાલાલને યાદ કરીએ.

બુધાલાલ ગામની માધ્યમિક શાળામાં ગુજરાતી ભણાવે. વર્ગમાં મોટાભાગના વિદ્યાર્થીઓને ગુજરાતીનો અણગમો, પરંતુ હાજરીના નિયમને કારણે વર્ગમાં બેસવું તો પડે. જાણે ગુજરાતી વિષય બુધાલાલે શોધ્યો હોય તેમ એ હંમેશા વિદ્યાર્થીઓની ટીખળના નિશાન ઉપર રહેતા અને વિદ્યાર્થીઓ જુદી જુદી રીતે એમની મજાક કરતા, એમને પરેશાન કરતા. બુધાલાલ ચાલાક હતા અને વિદ્યાર્થીઓની સાયકોલોજી બરાબર સમજતા એટલે વિદ્યાર્થીઓની ટીખળ ઉપર આસાનીથી કાબુ મેળવી લેતા. હમણાં વિદ્યાર્થીઓ નવું શીખ્યા’તા, બુધાલાલ વર્ગમાં આવે તે પહેલા કોઈ વિદ્યાર્થી બ્લેકબોર્ડ ઉપર મોટા અક્ષરમાં ‘મદનિયું’ લખીને હાથીનું ચિત્ર દોરી જાય. સારું એવું વજન ધરાવતા બુધાલાલ વર્ગમાં આવે અને બ્લેકબોર્ડ ઉપર નજર નાખે કે તરત આખો વર્ગ એમની ખીલ્લી ઉડાવતો. બુધાલાલ જાણે કશું બન્યું નથી એમ બ્લેકબોર્ડ ઉપર ડસ્ટર ફેરવીને ભણાવવા માંડતા. ધીરે ધીરે આ મજાક તો નિત્યક્રમ જેવી થઇ ગઈ, રોજ વર્ગની શરૂઆતની મિનિટો ઠઠ્ઠા-મશ્કરીમાં વ્યર્થ જતી અને વિદ્યાર્થીઓને ગંભીર બનાવામાં ઘણો સમય બરબાદ થઇ જતો. હવે આનો ઉપાય…

View original post 763 more words

%d bloggers like this: