Skip to content

There is Sunshine in a smile

There is Sunshine in a Smile:

http://brijeshbmehta.blogspot.com/2018/07/there-is-sunshine-in-smile.html

Advertisements

True Understanding

True Understanding (Read full post a http://brijeshbmehta.blogspot.com/2018/07/true-understanding.html )

New Day

New Day http://brijeshbmehta.blogspot.com/2018/06/new-day.html

દરેક વ્યક્તિ આપણે ઈચ્છીએ ત્યારે પોતાના બધા જ કામ મુકીને કનેક્ટ થવા બંધાયેલી નથી, ફરજીયાત કનેક્ટ થવાનું કે કનેક્ટેડ રહેવાનું એક જબરદસ્ત દબાણ હોય છે!

However, I believe it’s up to us how we train people who use to call us.

Dr.Hansal Bhachech's Blog

spread a thought Tari ane mari vaat‘સર, વાત કરી લો’ કન્સલ્ટેશન દરમ્યાન વાગતા મોબાઈલને હું સાયલન્ટ કરતો હતો ત્યાં મારા ક્લાયન્ટે મને કહ્યું. મેં મોબાઈલની રીંગને અવગણીને વાત ચાલુ રાખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. પરંતુ, હંમેશા બનતું હોય છે એમ ઉપરાઉપરી એકીશ્વાશે સામેથી રીંગ ઉપર રીંગ ઠોકવાની ચાલુ જ રહી. આપણે ત્યાં એક મોટો વર્ગ એવો છે કે જેને આવા સમયે સંભળાતો રેકોર્ડેડ અવાજ, જે તમને થોડા સમય બાદ ફોન કરવાનું કહે છે તે, સમજાતો નથી અને એ ઉપરાઉપરી રીંગ માર્યે જાય છે. કદાચ આવી વ્યક્તિઓને ડોક્ટર અને ટેલીફોન ઓપરેટર વચ્ચે ભેદ હોય તેવી સામાન્ય સમજ નહીં હોય એટલે તરત જ ફોન ઉપડે તેવી અપેક્ષાઓ રાખતા હશે ! એમની ઉપરાઉપરી રીંગથી કંટાળીને તમે તમારું કામ પડતું મુકીને મોબાઈલ ઉપાડો તો ‘ક્યારનો ફોન કરું છું’ એમ કહીને કેટલાક તો પોતાની પાસે આવી સામાન્ય અક્કલ નથી એનો પરિચય પણ આપે. એનાથી પણ વધુ મૂર્ખાઈભરી હરકત તો એ હોય છે કે ડોક્ટર સાવ નવરા, એના જ મોબાઈલની રાહ જોઇને જ બેઠા…

View original post 716 more words

What they live

What they live http://brijeshbmehta.blogspot.com/2018/06/what-they-live.html

Don’t quit!

Don’t Quit http://brijeshbmehta.blogspot.com/2018/06/dont-quit.html

Inspiring thoughts

Anyway http://brijeshbmehta.blogspot.com/2018/06/anyway.html

Recent Situations

વિચારોની હેરાફેરી (Exchange Of Thoughts)

Date: 26th May 2018

As I started preparation for UPSC 2019 I had left to write on either on Facebook or Instagram or blogs but the latter by PMO to the UPSC was force me to write this blog.

Recently PMO advised UPSC to change the cedar and service allocation procedure and allocate the service based on Foundation Course which is carried out after the final merit list of UPSC examination by LBSNAA, Mussoorie instead of based on merit list of Civil Service Examination.

So, after Media, Social Media, Universities, Top Management (NITI Ayog) and corporate houses Modiji and BJP wants their person in bureaucracy. The situation is being like earlier India where Britishers apply their law to us without thinking about us. Today India Is independent of foreign rule but not independent of their own men. Right to Expression is killed by this government.

Some journalist like Ravish Kumar…

View original post 404 more words

ભારતીય ઇતિહાસ ના થોડાક પન્ના ફંફોળી તથ્યોને બહાર લાવતો લેખ

વિચારોની હેરાફેરી (Exchange Of Thoughts)

૧૯૪૭ હાથમાં દોરી લોટો.. : લે. ભૂપેન્દ્રસિંહ રાઓલ, સ્ક્રેન્ટન, પેન્સિલવેનીયા. ૨૦૧૦માં સીટીઝન માટેની લેવાતી મૌખિક/લેખિત પરિક્ષા આપવા ગયો ત્યારે ત્યાં બેઠેલી શ્વેત મહિલા પરીક્ષકે પૂછ્યું કે અમેરિકામાં વસાહતીઓ કેમ આવેલા તેનું એક કારણ આપો. કુલ દસ સવાલો અમેરિકન ઈતિહાસ અને નાગરીકશાસ્ત્ર વિષે પૂછે એમાંથી છ સાચા પડવા જોઈએ. પહેલા છ સાચા પડી જય તો સાતમો […]

via ૧૯૪૭ હાથમાં દોરી લોટો.. — કુરુક્ષેત્ર

View original post

IPL 2018: 11th edition of cricket festival in India

Today, on April 7, 2018, The cricket festival in India is going to start. We will witness some extraordinary cricket action for 51 days with 60 matches to be played between 8 teams. IPL is one of the most successful cricket league in the world. Isn’t it? Many fans like me are waiting for this season as we are going to see two champions team be played again after two years. IPL auctions were also very interesting this year as many teams have left their superstars and other teams tried hard to get those stars and that’s the charm of IPL. It provides a huge platform for young Indian cricketers to show their talent. It also helped some veterans to get a place in their respective country team. It also provides bread and butter to many supporting staffs. Therefore, I believe it is worthy to watch and enjoy even if all the matches are fixed! Consider it as an entertainment rather than sports (just like WWE). I found some discussion related to which team is weak and which team is strong on platforms like Quora. I am also preparing such list every year for the fantasy league and support the team which has good match winning players, however, my prediction stands true only twice in last 10 years! Here is my ranking of the team with reasons: https://brijeshbmehta.blogspot.in/2018/04/ipl-2018-11th-edition-of-cricket.html

%d bloggers like this: