Skip to content

સેવા પરમો ધર્મ…

વિચારોની હેરાફેરી (Exchange Of Thoughts)

તારીખ: ૨૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭

“कर्मणये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन । मां कर्मफलहेतुर्भू: मांते संङगोस्त्वकर्मणि” ।।

સહુ ભક્તોને નવલા નોરતા ના જય અમ્બે…

નવરાત્રી ચાલુ છે અને ગીતા ના શ્લોક લખુ એ થોડુ અજુક્તુ લાગે પરંતુ આજે મારે વાતજ કાંઇક એવી કરવી છે. નવરાત્રી એટલે હોમ-હવન અને પૂજાપાઠ નો તહેવાર, પણ આજે એનો અર્થ કાંઇક અલગજ થઇ ગયો છે. એ બધી વસ્તુ માં મારે અત્યારે ઉંડુ નથી ઉતરવુ.

હું આજે તમને અમારા ગામ એટલકે ઐતીહાસીક શહેર વઢવાણની વાત કરવા જઇ રહ્યો છુંં. પાર્ટીપ્લોટ અને સંગીત ના જુમબરાબરજુમ વચ્ચે અમારુ ગામ એવુ છે જ્યાં આજે પણ શેરી ગરબી ખુબજ હોંશ થી થાય છે. શેરી ગરબી ની અમુક ખાસીયત હોય છે જેમ કે…..અહીં દરેક વ્યક્તી પોતાની મરજીથી કામ કરતો હોય, જેમ કે કોઇ ગરબા ગવડાવતુ હોય તો એના બદલા માં કોઇ ભેટ સોગાદ ના મળતી હોય, એવીજ રીતે લાઇટનું ડેકોરેશન કે ઇન્સટ્રુમેન્ટ વગાડવા વાળાને પણ કાંઇ ન મળતુ હોય છતાંય એ દરેક વ્યક્તી…

View original post 342 more words

Advertisements

Engineer….

વિચારોની હેરાફેરી (Exchange Of Thoughts)

તારીખ: ૧૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૭

બધુ ભુલાય પણ આજ નો દિવસ ના ભુલાય, ૧૫ સપ્ટેમ્બર….એન્જીનીયર’સ ડે. આજેએન્જીનીયર નામ ખુબજ નોર્મલ થઇ ગયુ છે, ઘણા તોએન્જીનીયરની ખુબજ મજાક ઉડાવતા હોય જેમ કે જે કાઇ ના કરે એએન્જીનીયરીંગ કરે”પણ ૧૮૮૩ કે જે જમાનામાંએન્જીનીયરશબ્દથી પણ લોકો પરીચીત ન હતા ત્યારે સર એમ. વિશવેશ્વરૈયા એ એન્જીનીયરીંગ કર્યુ અને ખુબજ ઉંચા કાર્યો કરીને એન્જીનીયર નીએક અલગજ ઓળખ ઉભી કરી.

ભારત દેશ ધીરે-ધીરે પ્રગતી કરી રહ્યો હતો અને આઇ.આઇ.ટી અને આઇ.આઇ.એસ.સી જેવી સંસ્થાઓ ની સ્થાપના થય અને ભારત માં એન્જીનીયરીંગ શરુઆત થય. પણ આજે પરીસ્થીતી કાઇક અલગજ છે. એક જમાનો હતો જ્યારે “જે કામ કોઇ ના કરી શકે એ એન્જીનીયર કરી દે” એવુ કહેવાતુ અને આજે એવુ થઇ ગયુ છે કે “જે બધુજ કરી શકે એન્જીનીયર.”

આમ જોઇએ તો આ વાત પોઝીટીવ છે પરંતુ બીજી દ્રષ્ટીથી જોઇએ તો આ વાત પોતાના પ્રોફેશન થી છુટુ પડવાની છે. આજે ઘણા એન્જીનીયરો તમને…

View original post 408 more words

Gallery

પેન્સીલ થી લખાણ લખેલી ૨૦૦૦ ની નોટ.

વિચારોની હેરાફેરી (Exchange Of Thoughts)

તારીખ : ૩૦ ઑગસ્ટ ૨૦૧૭

કેમ છો??? હમણાથી આપણા બ્લોગમાં બહુ ગંભીર વાતો થઇ રહી છે ત્યારે મને આજે એક હાસ્ય પ્રસંગ કહેવાની ઇચ્છા થાય છે.

હમણા સોમવતી અમાસ પર હું ઘેર ગયેલો, સોમવતી અમાસ અમારા બ્રહ્મણો માટે બહુ મોટો પ્રસંગ કહેવાય. અમારા ગામ વઢવાણમાં સોમવતી અમાસ પર સ્વયંભુ ક્ષેમશંકર મહાદેવની નગરયાત્રા નીકળે. આ નગરયાત્રા માં જોડાવુ એ મુખ્ય ઉદેશ્ય હતો ઘેર જવાનો. નગરયાત્રામાં તો ખુબજ મસ્તી કરી અમે જેના ફોટોગ્રાફ્સ તમે અહીંયા જોઇ શકો છો.

પણ મારે તમને બીજા દિવસે મારી જોડે બનેલી ઘટનાની વાત કરવી છે. આગળના દિવસે ખુબજ મસ્તી કર્યા પછી બિજા દિવસે સવારે હું નવેક વાગ્યે તૈયાર થઇ ગયેલો. હું તૈયાર થઇને નીચે આવ્યો ત્યારે મને મારા પપ્પા એ એમની દવા લેવા સુરેંદ્રનગર જવા કહ્યુંં. વઢવાણ થી સુરેંદ્રનગર જવુ એ કોઇ મોટી વાત નથી પરંતુ હમણા અમારા ગામમાં ભ્રસ્ટાચારીઓ ની સંખ્યા વધી ગય છે માટે રસ્તા નો હાલ બેહાલ છે અને મને આ બધુ જોઇને કવિ…

View original post 860 more words

Partition – 70 years After 1947

Independence day article from across the border…

The Human Lens

So it is done. This August 2017 both India and Pakistan celebrated their birthdays to become 70-years old nations yet on both sides of the border somber realizations have emerged as to how far have we come really from the saga of Partition 1947. There is no denying that British India’s division was poorly planned and very brutally executed.

Nehru and Jinnah achieved debatable negotiations for our liberation from British colonizers and am told on good authority by survivors that public reaction was more of a cautious hope. The people of sub-continent were hopeful but hesitant too about their coming future.

It is outraging that British actively encouraged shoddy measures unleashing one of the worst calamities of the 20th century. The bloody sectarian ‘cleansing’ that took place is still denied across both sides of the border and still today Pakistanis and Indians refuse to take collective responsibility for our roles…

View original post 432 more words

Saluting These Brave Acid Attack Survivors

The Human Lens

The Human Lens brings a weekend edition to blow the readers minds away. Especially as you watch this video, witness how Pakistani acid attack victim women have emerged as strong survivors and despite societal backlash come out publicly as awe aspiring change agents and role models.

Meet their guru, local entrepreneur Mussarat Misbah of Depilex Smile Again Foundation speaking candidly on the issue.

The video contains sensitive video content of  many disfigured victims that today have found their space in society as self-reliant members. These and the many more survivors of acid attacks are the true heroes of Pakistan and join me in saluting them. 


All credits to: Videographer / Director: Fayyaz Adrees, Producer: Ruchika Hurria / Neha Routela / Aamir Bashir  and Editor: Sonia Estal

View original post

DON’T SHUT INDIA DOWN – Prevent government to snatch your right of using Internet

Few months back, We were having a mobile Internet shut down in Gujarat due to Patidar Anamat Andolan. That wasn’t the first attempt of government to harass innocent citizen, We face such issues few more times in the past. I remember this incident because I posted an article on my blog about it and few of my friends had a brain storming session in the comments. We were thinking about preparing “Avedan Patra” for “Inertnet Mukti Andolan” but as usual we all got busy in our daily work and no one take that idea seriously. Today in one of the episode of “on air with AIB” dated 20/03/2017, I found that some one has already prepared a petition to prevent government from shutting down Internet for such a silly reason. Internet Freedom Foundation‘s “keepusonline.in“, has taken the initiative to help all the citizen of India. So I am requesting all of you to sign the petition and let government know that how disturbing it is when they shut down our Internet.

Image Source: https://internetfreedom.in/files/keepusonline.in/images/keepusonline_logo_3x_compressed.png

Hadoop 1.2.1 Installation and Configuration on Multiple Nodes

There are few changes one has to make for multi-node setup from single node. First you need to complete single node setup up to DFS formatting step.

Mainly there are five steps to follow for multi-node setup from single node:

STEPS:

  1. SSH COPY ID to all nodes
  2. Configure masters and slaves
  3. Configure CORE-SITE.XML and MAPRED-SITE.XML
  4. Format DFS
  5. START-ALL.SH

Now I am going to explain this steps in detail:

Step-1 SSH COPY ID to all nodes:

From NAME NODE, We need to generate SSH KEY and distribute it to all the SLAVE NODES and also SECONDARY NAME NODE (if any)

Command:

ssh-copy-id -i $HOME/.ssh/id_rsa.pub hadoop@coed159

here “hadoop” is an user name and “coed159” is a system name, which you need to change according to your setup.

COPY FINGERPRINT : GIVE YES

Do the same for all DATA NODES and for SECONDARY NAME NODE (if any)

Check whether it is successfully copied or not

ssh coed159

it should not ask for password

Step-2 Configure masters and slaves:

We need to do it on NAME NODE alone (not on the DATA NODES and SECONDARY NAME NODE)

Go to NAME NODE

Command:

cd /usr/local/hadoop/conf

Find the two files: masters, and slaves

Masters for NAME NODE and SECONDARY NAME NODE

Slaves for DATA NODES

Command:

sudo nano /usr/local/hadoop/conf/masters

By default it contains ‘localhost’, Change it to the name of NAME NODE (i.e. coed161 in my case)

Ctrl + o to save

Enter

Ctrl + x to exit

sudo nano /usr/local/hadoop/conf/slaves

By default it contains ‘localhost’, Change it to contain names of all DATA NODES one per line, in my case

coed159

coed160

coed162

coed163

Ctrl + o to save

Enter

Ctrl + x to exit

Step-3 Configure CORE-SITE.XML and MAPRED-SITE.XML

go to SLAVES/SECONDARY NAME NODE and we need to make them point to the master

Command:

sudo nano /usr/local/hadoop/conf/core-site.xml

Check whether it is pointing to NAME NODE (i.e. coed161 in my case) in ‘FS.DEFAULT.NAME’, if it is pointing to localhost:10001, update localhost with coed161

Ctrl + o to save

Enter

Ctrl + x to exit

Same way for MAPRED-SITE.XML

Command:

sudo nano /usr/local/hadoop/conf/mapred-site.xml

Check whether it is pointing to the JOB TRACKER / NAME NODE (i.e. coed161, in my case)

If it is ‘localhost:10002’, update it as ‘coed161:10002’

Remove LOCAL HOST entries from /ETC/HOSTS file

Command:

sudo nano /etc/hosts

remove localhost and entries for 127.0.0.1

Step-4 Format DFS:

If converting the existing single node installation then you must delete the /USR/LOCAL/HADOOP/TMP and then create it again in all the nodes and then format it from NAME NODE alone. skip up to formatting steps if you haven’t formatted your HDFS with single node setup.

Command:

To remove directory:

sudo rm -r /usr/local/hadoop/tmp

Create tmp directory

sudo mkdir /usr/local/hadoop/tmp

Changing ownership of tmp as well as hadoop directory

sudo chown hadoop /usr/local/hadoop/tmp

sudo chown hadoop /usr/local/hadoop

Format NAME NODE

hadoop namenode -format

Check for ‘name node successfully formatted’ message

Step-5 START-ALL.SH

To start hadoop cluster with multi-node, we have to run this command from NAME NODE and it starts respective services on all NODES

Command:

start-all.sh

jps

check each system separately to find specific JVMs running on them

Check number of live nodes in web GUI (it will take few minuets)

stop-all.sh

For any queries you can write in a comment or mail me at: “brijeshbmehta@gmail.com”

Courtesy: Mr. Anand Kumar, NIT, Trichy

What an idea sirji! great idea to fulfill a dream of publishing a book. A small contribution from someone who believes in such thinking. All the best

જિતેશ દોન્ગા. જણ પહેલેથી જ તરવારિયો. રીડરબિરાદર તરીકે વર્ષોથી મારા સંપર્કમાં. હું દર વખતે જવાબ ન આપી શકું, તો ય માઠું ન લગાડે…મીઠું લગાડે. એન્જીનીયર થઈને ય અવનવા બિઝનેસ કે સાહિત્યના આઈડિયાઝ મોકલાવે. ફુરસદે વાત કરે. પૂજ્યભાવનો તો હું જ માણસ નથી, પણ એનો પ્રિયભાવ પૂરો મારા પર. વાચન સારું હોય તો લેખનના ઉભરા આવવાના […]

via નોર્થ પોલ : યુવાનીની કહાની, યુવાનની જબાની… — planetJV

That’s perfect example of “Do your duties and rest are stories!” ;)

“મેં તો મારુ બેસ્ટ આપ્યું હવે એમને ના ગમે એમાં હું શું કરું?” કેટલું સરળ લાગે નહિ? પણ જયારે અમદાવાદ માં નોકરી હોય અને ત્યાંથી આટીઘુંટી પાડીને માંડ-માંડ રજા લઈને રાજકોટ આવ્યા હોય અને પાછું રા’તે મોડી-મોડી બસ પકડી નોકરીએ જવાનું હોય ત્યારે એ શબ્દો બોલવા મારા માટે તો ખુબજ કઠિન છે. આ વાત છે […]

via “મેં તો મારુ બેસ્ટ આપ્યું હવે એમને ના ગમે એમાં હું શું કરું? — Dreams by Ab.Mehta

Agree but I personally believe that it is up to the attendee, whether he want someone to disturb him or not. Don’t allow people to expect such instant connectivity with you. Isn’t it?

દરેક વ્યક્તિ આપણે ઈચ્છીએ ત્યારે પોતાના બધા જ કામ મુકીને કનેક્ટ થવા બંધાયેલી નથી.મોબાઈલની રીંગ વાગે, મેસેજ આવે કે નોટીફીકેશન ટોન રણકે – મગજ બધુજ કામ મુકીને મોબાઈલમાં અટકી જાય. મોબાઈલ હાથમાં ઉઠાવો કે ના ઉઠાવો મગજનો એક ખૂણો એની સાથે જોડાઈ જાય અને સામેવાળો ઉપરાઉપરી રીંગ મારીને કે મેસેજ કરીને એ ખૂણો એક્ટીવ જ રાખે! ફરજીયાત કનેક્ટ થવાનું કે કનેક્ટેડ રહેવાનું એક જબરદસ્ત દબાણ હોય છે!

via દરેક વ્યક્તિ આપણે ઈચ્છીએ ત્યારે પોતાના બધા જ કામ મુકીને કનેક્ટ થવા બંધાયેલી નથી, ફરજીયાત કનેક્ટ થવાનું કે કનેક્ટેડ રહેવાનું એક જબરદસ્ત દબાણ હોય છે! — Dr.Hansal Bhachech’s Blog

%d bloggers like this: